List of publications - Johan Pedersen

 • Adverbielle bisætninger i spansk. En teori om de adverbielle betydninger.
  Masters thesis. Romansk Institut, Københavns Universitet 1991. 222 p.
 • Necrología, Poul Rasmussen. Revue Romane 32-1, 1997. With Thora Vinther.
 • Reseña de Gramática del Español, Tomo 1 (1994), Ángel López García. Revue Romane 32-2, 1997, p. 304-306.
 • Las oraciones adverbiales y la implicación semántica, Revue Romane, 32-2, 1997, s. 217-244.
 • Orientación conceptual en la oración compuesta, Revista de la Sociedad de Lingüística Española (RSEL), 28.1. Resúmenes del XXVII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Palma de Mallorca 1998, p. 213-14.
 • Reconsidering the interclausal relationship, Actes du premier Congrès des Romanistes Scandinaves pour étudiants en doctorat, Petites études romanes de Lund, Extra seriem, Commentaires & Communications (Perles), nr. 6, Lund 1998, p. 171-78.
 • La estructura de constituyentes en la gramática cognitiva, in Hans Peter Lund (ed.), La langue, les signes et les êtres, Actes du colloque de l’Institut d’Etudes Romanes de l’Université de Copenhague, Etudes Romanes 44, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen 1999, p. 61-78.
 • Koncessive/adversative sætningskomplekser i spansk: en grammatisk analyse af konnektorfunktionen. In Ny Forskning i Grammatik, SHF fællespublikation, Lars Heltoft, Michael Herslund og Carl Bache (eds.). Odense Universitetsforlag 1999, p. 285-308.
 • Los constituyentes de la gramática cognitiva, relaciones entre semántica y síntaxis, Revista de la Sociedad de Lingüística Española (RSEL), 29.1. Resúmenes del XXVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid 1999, p. 188-89.
 • Conectores y relaciones gramaticales. Ph.d.-thesis, Department of Romance Languages, University of Copenhagen 2000. 292 p.
 • Konjunktioner og grammatiske relationer i spansk med særligt henblik på sideordning-underordningsproblematikken. In Ny Forskning i Grammatik, SHF fællespublikation, Odense Universitetsforlag 2000, p. 219-40.
 • Ny Forskning i Grammatik, SHF fællespublikation, Odense Universitetsforlag 2000, Jens Nørgård-Sørensen, Per Durst-Andersen, Lotte Jansen, Bente Lihn Jensen og Johan Pedersen (eds.). 305 s.
 • Fra forbundne konstruktioner til den konstruerede forbindelse. Om den komplekse sætnings grammatikalisering og processering. I Ny Forskning i Grammatik, SHF fællespublikation, Carl Bache, Silvia Becerra Bascuñán, Maj-Britt Mosegaard Hansen, Lars Heltoft & Hanne Jansen (eds.). Odense Universitetsforlag 2001, p. 207-224.
 • El subordinante adverbial y el proceso de gramaticalización. El caso de aunque. In Presente y Futuro de la Lingüística en España. La Sociedad de Lingüística. 30 años después. Tomo II. Actas del II Congreso de la Sociedad Española de Lingüística, Alberto Bernabé, José Antonio Berenguer, Margarita Cantarero & José Carlos de Torres (eds.). Vervuert/Iberoamericana Frankfurt/Madrid 2002, p. 235-242.
 • Kategorien refleksiv i spansk. På tværs af sprog og på tværs i sproget. In Ny Forskning i Grammatik 9, SHF fællespublikation, Hanne Leth Andersen, Kjær Jensen & Henning Nølke (eds.). Odense Universitetsforlag 2002, p. 223-241.
 • La base discursiva de la oración compuesta. In Aproximaciones Cognoscitivo-funcionales al Español. Foro Hispánico, Nicole Delbecque (ed.). Rodopi: Ámsterdam/New York 2003, p. 107-117.
 • Refleksivforstærkeren i spansk i et typologisk perspektiv. Ny Forskning i Grammatik (SHF), Fællespublikation 10, Carl Bache, Merete Birkelund & Nina Nørgaard (eds.). Odense Universitetsforlag 2003, p. 167-188.
 • Brobygning: Fra spanskelev til spanskstuderende. En rapport om brobygning mellem Greve Gymnasium og Spanskstudiet på Romansk Institut, Københavns Universitet. Projektet støttet af Undervisningsministeriet. Copenhagen and Greve 2003. With lecturer Ivar Ørnby – Greve Gymnasium. 18 p.
 • Kasusudviklingen i den upersonlige se-konstruktion i spansk. In Grammatikalisering og struktur, Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (eds.). Museum Tusculanums Forlag: Copenhagen 2004.
 • Reseña de Spansk Grammatik, Gunnar Fält (2000). Revue Romane 39.1, 2004.
 • Construction Grammar and Second Language Acquisition. A cognitive Understanding of Language in a Contrastive Perspective. In Disciplines and Interdisciplinarity in Foreign Language Studies, Hans L. Hansen (ed.). Museum Musculanums Forlag: Copenhagen 2004, p. 151-167.
 • Reflexive intensification in Spanish. Toward a complex reflexive? In Selected Papers from the XVIth International Conference on Historical Linguistics, Copenhagen 2003, Michael Fortescue, Eva Skafte Jensen, Jens Erik Mogensen & Lene Schøsler (eds.). John Benjamins: Amsterdam 2004.
 • The impersonal se-construction in Spanish. Constructional variation and change.
  Constructions, 2005, 1. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, p. 1-49.
 • Spanish constructions of coherence – A construction grammar approach to clause linkage. Manuscript 2004.
 • Unbound reflexive constructions in Spanish. A historical perspective. Manuscript 2004.
  A shorter introduction to this work has been published in 2004.
 • Lingüística española y portuguesa (ed.). In XVI Congreso de Romanistas Escandinavos / XVIe Congrès des Romanistes Scandinaves / XVI Congresso dei Romanisti Scandinavi / XVI Congresso dos Romanistas Escandinavos, Michel Olsen & Erik H. Swiatek. RUC, Roskilde 2006.
 • The Spanish connective and verbal mood. Changes in the mood selection of de ahí/aquí que.
  In Kerstin Eksell & Thora Vinther (eds.), Explanatory models on language change within the verbal system. Peter Lang Publishers: Hamburg 2006.
 • Mulinco - Korpusplatform til sprog- og oversættelsesstudier. Tidsskrift for Universiteternes efter-
  og videreuddannelse. Temanummer. In E-læring i sprogfag. Signe Hvid Maribo, Ole Lauridsen (red.). UNEV, Århus 2006, 15 p.
 • Ny Forskning i Grammatik 13, SHF. Fællespublikation, Lisbeth F. Jakobsen, Per D. Andersen,
  Erling Studsholm, Hanne Jansen, Johan Pedersen (eds.). Odense Universitetsforlag 2006.
 • Makroevents i Komprimerede Udtryk – et Sprogtypologisk Perspektiv. In Snemanden på 7 sprog.
  Mulinco: Language typology project. Museum Tusculanum: Copenhagen. Forthcoming.
 • Atypiske sætningsargumenter i spansk – Kodning og grammatisk status. In Ny Forskning i Grammatik 14, SHF. Fællespublikation, Henning Nølke et al (eds.). Odense Universitetsforlag. Forthcoming. Forthcoming.
 • Sprog og Kognition. Ny Spansk Grammatik. Textbook project. Manuscript. Aprox. 200 p.